,

Με λίγα λόγια…
Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο, «Παίζουμε & Μαθαίνουμε Μαζί για την Ευρώπη: το μεγάλο μας σπίτι», είναι η γνωριμία, η επικοινωνία και η συνάντηση μεταξύ μαθητών/τριών από διαφορετικά σχολεία του ευρύτερου γεωγραφικού χώρου του ν. Ξάνθης (ορεινή ζώνη,  πόλη της Ξάνθης,  κάμπος). Τούτο επιχειρείται μέσω κατάλληλα δομημένων βιωματικών, ομαδοσυνεργατικών, καλλιτεχνικών, αθλητικών και παιγνιωδών δραστηριοτήτων. Τo εν λόγω πρόγραμμα βασίζεται κυρίως στη λογική της προαγωγής της κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας ως συνδετικού στοιχείου μεταξύ των μαθητών/τριών (ως μελλοντικών ευρωπαίων πολιτών και συμπολιτών)

Συγχαρητήρια Επιστολή Προϊσταμένου Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης

,

Συγχαρητήρια Επιστολή Προϊσταμένου Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης
Συγχαρητήρια Επιστολή Προϊσταμένου Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης

Συγχαρητήρια Επιστολή Διευθυντή Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Ξάνθης

,

Συγχαρητήρια Επιστολή Διευθυντή Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Ξάνθης
Συγχαρητήρια Επιστολή Διευθυντή Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Ξάνθης

Κανάλι 6 : Βράβευση του καινοτόμου προγράμματος "Παίζουμε & μαθαίνουμε μαζί για την Ευρώπη"

,


Εφημερίδα Εμπρός: " Αργυρό βραβείο για το Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Μύκης"

,Βραβεύθηκε στην κατηγορία Βέλτιστη Μαθησιακή Εμπειρία για το πρόγραμμα «Παίζουμε και μαθαίνουμε μαζί για την Ευρώπη: το μεγάλο μας σπίτι» στα Education Business Awards 2017

Βραβεύθηκαν οι καλύτερες πρακτικές στην επιχειρηματικότητα και την καινοτομία στον χώρο της Εκπαίδευσης.Αργυρό βραβείο για το Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Μύκης
Αργυρό βραβείο για το Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Μύκης

Βράβευση στον Πανελλήνιο διαγωνισμό Education Business Awards 2017

,


Βράβευση στον Πανελλήνιο διαγωνισμό Education Business Awards 2017, του καινοτόμου προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων, του 8/θ Μειονοτικού Δ.Σ. Μύκης, με τίτλο: Παίζουμε και Μαθαίνουμε Μαζί για την Ευρώπη: το Μεγάλο μας Σπίτι!

Το εν λόγω πρόγραμμα έλαβε Silver Βραβείο στην κατηγορία Α2. Βέλτιστη Μαθησιακή Εμπειρία
Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας που υλοποίησαν το πρόγραμμα :

  • Νικόλαος Παπαδημητρίου, Υπεύθυνος Ψηφιακών Δράσεων & Ιστολογίου
  •  Μαρία Κουγιουμτζόγλου, Υπεύθυνη Καλλιτεχνικών Δράσεων & Ξένων Γλωσσών
  • Αχμέτ Χουσεΐν-Μπασιά, Υπεύθυνος Καλλιτεχνικών Δράσεων & Κατασκευών
Ο υπεύθυνος του προγράμματος Νικόλαος Καμέας παραλαμβάνει το βραβείο στην Αθήνα
Ο υπεύθυνος του προγράμματος Νικόλαος Καμέας παραλαμβάνει το βραβείο στην Αθήνα